Markägare, lantbrukare, fröodlare, frukt och bärodlare, fastighetsägare.

Jag söker fler stationära uppställningsplatser för bisamhällen för etablering 2018. Huvudsakligen i och omkring Svedala kommun, men sydvästra Skåne kan vara intressant.

En uppställningsplats ska vara ska vara skyddad mot vind ifrån väst och sydväst, solig, rik och varierad på dragväxter inom 2 - 3 km radie. Tillgänglig med bil. Betesmarker skoglig mark och kalhyggen är också av intresse.

Om er verksamhet är i behov av pollinering, då ser vi på bästa alternativet. Jag strävar efter bigårdar med mellan 20 till 40 samhällen på varje uppställningsplats, vilket ger ett intensivt drag.

Finns intresse och behov, eller bara frågor om bin och pollinering, tveka inte att höra av er. Skriv gärna i formuläret längst ner.

Skriftliga ök. för ordning.