Pollineringstjänster

För Dig som är företagare inom naturbruksnäringarna med frö, frukt, bär (eller annan odling som kräver pollinering) har vi möjlighet att erbjuda specifik pollineringstjänst utifrån verksamhetens behov. Vi utför pollineringtjänster endast med vitala produktionssamhällen. Hör av Dig för offert eller vid frågor. 


Pollineringsbehov

Växtslag Bisamhällen/ha

Raps/Rybs 2-3

Vitklöver 2-4

Rödklöver 3-5

Alsikeklöver 3-4

Åkerböna 2

Hallon 2

Äpple 3-4

Päron 3-5

Plommon 2-3

Svarta vinbär 2-3

Jordgubbar 10

Källa: Pollineringsuppdrag, Biodlingsföretagarna 2010

Bin i offentliga rum

Efterfrågan av bin i offentliga utrymmen blir allt vanligare, det kan exempelvis handla om som gröna tak eller parker, helt enkelt där man vill att människa och natur ska mötas. Vill du veta mer om biodling i urbana miljöer, hör av dig!