Produktion i bigården

Nya samhällen Nya samhällen Nya samhällen Nya samhällen Nya samhällen Nya samhällen som konverteras från Lågnormal till Dadant.

Verksamheten är uppbyggd och utvecklas i ett system som passar yrkesmässig biodling. Material i produktionen är av lågvikt, ramformat i yngelrum är Dadant och skattlådor i 3/4 Langstroth.  

BeeKing är primärt inriktad på djur- och honungsproduktion. Jag avser att utveckla system för att ta tillvara på fler produkter; pollen, vax, propolis. 

BeeKing hanterar inte honungen i större utsträckning än att den transporteras från bigården i skattlådor, till profesionella företag som tar hand slungning och efterföljande process. 

BeeKing säljer således inte honung till slutkonsument.

Honung, pollen, bivax och propolis

Nu ska vi hitta smartare sätt att ta tillvara på ännu mer av det goda vi kan skörda ur bisamhället, såsom vax, propoplis och pollen, utöver bara honungen.